Career

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM STAJYERİ
Görsel İletişim Tasarım Stajyeri markalarla ilgili süreci yöneterek gelen bilgiler doğrultusunda gereken tasarımları hayata geçirir.